Stockholmsregionen

En sida om och för företag i Stockholm

Meny Stäng

Kategori: Ekonomi och företagande

100-tal nya bostadsprojekt på gång i Storstockholm

I många år har många klagat över bostadsbristen i Stockholm. Dels finns det många som verkligen är hemlösa. Orsaken till att de är hemlösa står inte alltid att finna i att det saknas bostäder. Däremot kan det finnas andra psykiska, mentala och sociala problem som utgör grund till de människornas hemlöshet. Det stora problemet som berör alla som bor i Stockholm är att de blir allt fler, och att medelåldern bland de hemlösa kryper allt längre ner i åldrarna. Numera är det inte ovanligt att unga personer är hem- och bostadslösa. Den svenska välfärden är snart ett minne blott om inget görs för att motverka denna trend.

En bostadsmarknad i vakuum

För tillfället befinner sig bostadsmarknaden i ett vakuum. Dels vill många byggherrar bygga nya bostäder, och hittills har många velat köpa nytt, men den senaste tidens utveckling med både höjda krav på amorteringar och en snar höjning av räntor kan snabbt kyla ner köplusten av nya bostäder. Det kan i värsta fall skapa en paralyserad bostadsmarknad med många fina och nya bostäder som ingen vill ha. Det vore inte bra för Stockholmsregionen.

I vilken riktning ska Stockholm växa?

Trots de dystra framtidsutsikterna förekommer det mer än 100-tal bostadsplaner i Stockholm, som sträcker sig allt från Södertälje och Norrtälje till Sigtuna och Nykvarn. Just det faktum att Storstockholm kan komma att växa in i närliggande landskapet Sörmland hade förre statsministern Göran Persson en dröm om; att Stockholm skulle växa mot trakterna mot Nyköping. I dagsläget är det svårt att veta om hans tankar om Storstockholms tillväxt kommer att slå in, eller ej, men vi ser att Storstockholm växer åt alla håll.

Bör man bygga på höjden eller förtäta bostadsbyggena?

Hittills har vi inte sett så stora skyskrapor som har byggts på många anda håll och i andra huvudstäder. Vi har inte riktigt den traditionen att bygga så höga byggnader. Även om vi kanske hade behövt bygga på höjden i stället för att förtäta bostadshusen. Stockholm har alltid varit en huvudstad med många grönområden och parker, och vi antar att det är intentionen hos Stockholms politiker. Dock bör valet stå mellan att förtäta Stockholm och att bygga på höjden.

Stockholm har många öar att utnyttja

Nu förekommer det ingen markbrist, som det kan finns i många andra länder. I Japan bygger man nya konstgjorda öar för att möta bristen på byggbar mark. Den bristen finns inte i eller kring Stockholm. Här finns mycket mark att bearbeta och utföra markarbete i Stockholm. Läs mer, om du vill om det markarbete som kan utföras i Stockholm.

Hantverkare populära i Stockholm

Det är nästan ingen annanstans som hantverkare är så populära som i Stockholm. Det oavsett vilket sorts hantverk man väljer att syssla med. Stockholm är som de flesta vet, sätet för människor med så otroligt olika bakgrunder. Här ryms vanliga ”svennar”, invandrare från jordens alla hörn, arbetare, och tjänstemän. Här bor en del av Sveriges elit och överklass. Med tanke på den diversitet som finns i Stockholm är det många av oss som inte är särskilt duktiga och händiga. Det kan vara en orsak till att de som arbetar med hantverk är efterfrågade och de lär inte sakna arbete de närmaste 10-20 åren.

Ekonomin går som tåget – just nu

Stockholm är motorn i landet på många sätt. Därför har politikerna infört den så kallade ”Robin -Hood-skatten” som gör att Stockholm ser till att förse landsortskommuner med resurser så att människor ska kunna bo kvar i landsbygden. För huvudstaden krävs det att det finns lantbrukare och bönder som väljer att bo kvar på landsbygden. Ingen vinner på en död landsbygd. Det som händer i Stockholm brukar ge ringar på vattnet och de trender och förändringar som man ser komma till Stockholm först av allt, kommer även ut till städerna och landsorterna senare, kanske så länge som 5 år efteråt.

Hantverkare behövs i storstaden

Det byggs, renoveras och restaureras som aldrig förr. Inte något konstigt med det. Som sagt är Stockholm motorn i landet med den största aktiviteten. Det är här man väljer att bygga nya bostäder, väljer att renovera de flesta bostäderna. Det är här de flesta och största bostadsrätterna finns. Det är således här som de flesta hantverkarna behövs och efterfrågas. Det flyttar en hel busslast till huvudstaden – varje dag. Bostadsbristen är fortfarande stor. Landets byggherrar bygger i Stockholm som bäst.

Stora satsningar på infrastruktur

Stockholm växer av alla dessa anledningar. Det är här man just ny bygger ut både tågnätet, tunnelbanenätet och motorvägarna. Det är ett myller av liv varje dag. Bilismen måste ledas runt Stockholm för att inte luften ska fortsätta riskera stockholmarnas hälsa. Det är i Stockholm som flest nya bostäder, hus och radhus byggs. För huvudstadens ungdomar har bostadsbristen gjort det svårt, för att inte säga omöjligt att hitta en bostad som passar en plånbok hos en ungdom. Det är hit man ska flytta om man är ung hantverkare och vill ha arbete.

Så mycket tjänar en hantverkare

Genomsnittslönen för en målare ligger på cirka 34.000 kronor i månaden. Medellönen är något längre för till exempel snickare, som ligger på cirka 29.000 kronor. För en VVS-montör ligger genomsnittslönen på 28.000 kronor i månaden. Alla dessa löner är beräknade på att man har cirka 5-10 års erfarenhet och är mellan 25-45 år.

Bygget som ger mer jobb

Det byggs som aldrig förr i Stockholm just nu. När dåvarande statsminister Göran Persson tillfrågades om hans visioner för den alltmer och allt snabbare tillökningen av inflyttade till Storstockholm berättade han då att han såg framför sig hur Stockholm växte mot Sörmland, och att husen byggdes mot Södertälje och bortom Södertälje mot Strängnäs. Han tänkte sig, liksom i många andra länder, där storstäderna växer ihop, att Stockholm växte ihop med Nyköping eller Strängnäs, liksom Tokyo och Osaka, till exempel.

ett större Stockholm mot Strängnäs

Det var hans idéer om hur Storstockholm skulle kunna rymma fler människor. Nu ser vi inte riktigt den tillväxtakten åt just det hållet. Istället ser vi att ökningen av antalet bostäder som byggs sker i mer centrala delar av Stockholm och förtätar byggnaderna i Stockholm i stället för att växa utåt Sörmland. Det byggs numera på alltfler gröna plättar i Stockholm än utanför staden.

Ständigt större behov av bostäder

Oberoende hur tillväxten av bostäder sker, är det fortsatt stoet behov av bostäder. Samtidigt behöver infrastrukturen i Storstockholm byggas ut. Med fler stockholmare krävs fler serviceinrättningar, fler affärer och allmänna utrymmen. Därför ger en ökning av befolkningen snurr på byggandet, inte bara av bostäder utan även av andra byggnationer.

Stockholm är motorn i landet

Ett tillväxande byggande är bra för ekonomin i Stockholm, som på många sätt är motorn för resten av landet. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson gillar inte tanken på den så skallade ”Robin Hood-skatten”, där stockholmarna får betala för att människor på landsbygden ska kunna bo kvar. Ändå är det ju en win-win-situation då landsbygden ju förser storstäderna med livsmedel. Utan en levande landsbygd dör ju storstäderna.

Fler jobb med ökat byggande

Att det byggs så mycket i Stockholm ger också fler jobb som behövs i spåren av det ökade byggandet. Det måste transporteras byggmaterial, personalen behöver mer mat. Fler arkitekter krävs, liksom ingenjörer – och byggstädare. Det är inte alla som tänker på det, men även en byggarbetsplats behöver ha det städat. en byggarbetsplats blir ofta stökig, om den inte hålls städad. Överblivet byggmaterial ligger och skräpar. Framför efter att ett bygge är klart är det stort behov av någon som kommer och avlägsnar allt överblivet skräp som ett bygg genererar. Allt damm måste avlägsnas, och skräp återvinnas. Då är det bra att kunna ringa en städfirma som kommer och tar hand om allt det som behövs, som tar hand om det så att byggjobbarna kan fortsätta med bygget någon annanstans.

© 2018 Stockholmsregionen. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.