Stockholm är en attraktiv stad dit många väljer att flytta. Något som bevisas dels av den bostadssituation som råder – och har pågått under en längre tid. Man har en skev situation där det inte finns bostäder nog i förhållande till den massiva inflyttning som sker dagligen. Vill Stockholm fortsätta växa på ett sunt sätt så är det här definitivt en nyckelfråga som man måste hitta svar på. Som det är idag så finns det knappt bostäder och de som finns är ofta så dyra att ingen normal inkomsttagare har råd att köpa – eller hyra dessa.

Många pekar på att en flytt till Stockholm sker då det är i den staden möjligheterna till en karriär finns. Visst, det är sant. I Stockholm finns det goda möjligheter att få arbete och avancera på karriärstegen – detta inom egentligen alla branscher och områden. Men vi tänkte försöka se saken ur ett annat perspektiv också – ett perspektiv som rör hela landet och som handlar om de problem som den pågående urbaniseringen för med sig.

Vi kan ta tandläkare som exempel. I Stockholm har man inga problem med att hitta en tandläkare. Tvärtom, där går det ungefär sexton stycken på ett dussin och om man väljer att inkludera exempelvis Solna, Bromma och Sundbyberg så innebär det ännu större möjligheter för invånarna. För, det handlar om möjligheter. https://solnadental.se/ är ett exempel.

Du kan välja tandläkare på ett annat sätt i Stockholm

Tandläkare har fri prissättning och det skapar en konkurrenssituation som en patient kan dra nytta av. I Stockholm kan man välja tandläkare utifrån priserna. I andra städer och orter kan man inte välja tandläkare överhuvudtaget. Däri ligger problemet.

För varje tandläkare som väljer att öppna en mottagning eller söka jobb i Stockholm så försvinner en specialkompetens och en livsviktig tjänst från någon annan stad. Det finns skräckexempel på där folk i Norrlands inland tvingas åka flera mil enkel väg enbart för att få hjälp med sina tänder och då dessutom till högre priser än vad motsvarande tjänst skulle kosta i Stockholm.

Det här är en sjukdom på hela samhällskroppen och den gäller allt från tandläkare, läkare, lärare, poliser, brandmän och andra viktiga yrken att bygga samhället kring. Utarmningen av glesbygden kommer att kosta pengar och skapa stora sår mellan stad och land. Därför bör man försöka hitta lösningar nu snarare än senare.

Vilka lösningar finns?

Det är en rejäl utmaning som vi står inför. Hur ska man kunna få exempelvis en ung tandläkare att bortse från Stockholm och stadens stora attraktionskraft? Man är mer än sitt yrke, det ska man komma ihåg också. Tänderna må se likadana ut i Lycksele som i Stockholm, men vad händer efter arbetet?

Det som vi tror är viktigt är att erbjuda ekonomiska fördelar och ge sådana incitament för att få viktiga yrkesgrupper att slå ner sina bopålar – om än för en kortare tid – i landets mindre orter och städer. En idé är att skriva av studieskulder. Säg att en ung tandläkare bosätter sig i Ramsele och arbetar där i fyra år. Efter dessa år så är skulden avskriven och då kan denne person flytta vidare (om hen vill) och då lämna plats för en ny tandläkare.

Ett annat alternativ är att reducera skatten för dessa yrkesgrupper. Det skulle också skapa möjligheter. Frågan är bara om Stockholm och andra rika kommuner är beredda att betala för resten av landet?