Är det någon som minns striden om almarna i Kungsträdgården? Det var beslutat i stadsnämnden att man skulle ta ner almarna som hade planterats i Kungsträdgården, medan det fanns ett stort missnöje med beslutet. Människor som som inte var nöjda med det, kedjade sig fast i almarna och vägrade ge sig av, även när polis tillkallades. De fick sedan ge sig och almarna fälldes inte. Det var bara synd då almarna var sjuka och hade ruttnat inifrån.

Man fick en ny aktivism, som i mångt och mycket gick ut på att protestera mot det som man ansåg var felaktiga beslut och som gick i strid mot naturen, mot människorna i förlängningen. Almstriden blev en lång följetong och påverkade många stockholmare för många år efteråt. Att blir trädkramare blev en ny företeelse, som mycket kom att handla om man var emot ”kapitalismen” och ”utnyttjandet av jordens resurser”. I stället för att kapa träd, handlade det om bevarandet av det gamla samhället mot moderna maskiner och vinstsugna företag.

Arboristerna bör få fatta nödvändiga beslut

Det syntes inte utanpå och människor som inte själva var arborister förstod inte det som politikerna och tjänstemännen hade insett; att almarna riskerade att tala ner på människor som oförhappandes råkade befinna sig under en fallande alm. Nu blev ingen människa skadad, men den läxa man kan lära av händelserna är den; att träd kan komma att behöva fällas i stadens parker – även om de råkar se friska ut på ytan.

Träd är viktiga i bebyggelse

Träd betyder mycket i en stadsbild. De bildar områden som ger staden växtlighet, nytt syre och gör att området blir vackert, ombonat och att det inte ser så naket ut. Dagens unga generation vet mer B-kändisar i USA, än om vilka träd, växter och blommor som växer på våra nordliga breddgrader. Det vet mer om amerikanska skådespelare än om vilka råg- och vete- eller andra sädesslag som växer i Sverige. Det är osäkert om detta är något som borde ge oro eller som inte spelar så stor roll. I Stockholm finns drygt 40 procent av Stockholms yta utgörs av parker av olika slag och även stora ytor som utgörs av strövområden och naturreservat.

Anlita ett företag som har arborister och som kan fälla träd

Fälla träd är mycket farligt om man inte kan fälla på rätt sätt. Många är de som har skadat sig då de har fällt träd och inte har haft den rätta utbildningen. Risken för skada är stor även om det handlar om att kapa någon gren. Bara i Stockholm finns ett 100-tal företag som arbetar med trädfällningar. I Sollentuna finns bland annat detta företag som kan fälla träd. Varför inte anlita dem när det är dags för en trädfällning i Sollentuna?