En större städning av huset brukar innebära en mängd skräp och saker som ska återvinnas. För att underlätta för de som bor i Nacka att välja rätt väg har man lagt upp guider på Nacka kommuns hemsida. Här är några saker att tänka på efter att en storstädning skett.

Lämna avfallet i Återvinningscentraler

Det mesta som ska slängas bort kan köras till en återvinningscentral. För dig som bor i Nacka gäller stationerna i Boo, Östervik och Älta. 

Mobil återvinning

För att underlätta för invånarna har man även mobila insamlingar för återvinning. En lastbil samlar i detta fall in smått elavfall samt farligt avfall. Saker som framförallt kan göra stor skada i naturen. Dessa mobila återvinningsstationer är alltså inte för all återvinning utan enbart för just el- och farligt avfall. 

Elprylar kan lämnas tillbaka

Under en städning av hemmet brukar det komma fram saker som varit borta länge. Kanske en borttappad telefon, en antik VHS-spelare eller elvisp som inte fungerar längre. Alla elprodukter kan alltid lämnas tillbaka till butiker som säljer dessa produkter. De måste ta emot dem och produkterna kommer sedan att återvinnas så mycket som möjligt. 

Återbruk

Har du kläder som är rena och fina? Kanske har ni städat vinden och hittar saker som ni knappt visste att ni hade. Släng inte bort dem. Ge dem istället till second-hand butiker. Det blir därmed ”återbruk” istället för materialåtervinning. Bättre för miljön och bättre för ekonomin för den person som gör ett fynd i butiken. Dessutom hjälper man även dessa butiker som ofta har en social funktion eller samlar in pengar till välgörande ändamål. 

Återvinningsstationer

Kom ihåg att sortera de sopor som uppkommer under städningen. Detta med plast, papper, metall och glas. Detta kan sedan sorteras i de stora gröna behållare som finns utställda på ett flertal ställen i Nacka. En del bostadsrättsföreningar har även egna behållare i närheten av soprummen. 

Klädinsamling

Vill du inte ge kläderna till en second-hand kan du ge dem till klädinsamling. Via Nacka.se kan du se var dessa behållare finns och vilka som arrangerar insamlingen. På detta sätt kan man även avgöra var kläderna kommer att skickas. 

Det går till och med att spara pengar på ge bort kläder. Låt er städning av hemmet inte bara handla om att få bort damm och smuts utan även att röja ur klädskåpen och källaren. Kläder som hittas kan lämnas in till vissa klädkedjor som därmed ger rabatt på inköp hos dem. Kläderna används sedan som bistånd eller som materialåtervinning.