Som med mycket annat är Stockholm motor för resten av landet. Det är hit de första nyheterna landar inom diverse områden. Det är i Stockholm som de flesta trenderna startar. På det sättet är det en positiv sak. Vill man åstadkomma något som gäller resten av landet är Stockholm en bra början. Det är här man kan pröva nyheter. Det är här man kan plantera nya tänkesätt, nya revolutioner och något som man önskar att andra ska följa efter och anamma. Det är i Stockholm som de flesta sympatisörer med Miljöpartiet finns. Det är i Stockholm som man oroar sig för miljön och vad som händer med planeten. Vad är då miljövänligt? Vad är det man kan göra som är miljövänligt?

Resa mer miljövänligt

En av de mest självklara alternativen är att resa på ett miljövänligt sätt, alltså hellre med tåg än med flyg och bil. Man kanske anser att det tar längre tid att resa med tåg än med flyg, då kan man som konsument efterfråga och ligga på företagen så att de ska ta fram miljövänliga alternativ och ta fram möjligheter att kunna resa på miljövänliga sätt.

Se över sitt boende

Som villaägare kan man se över sitt boende och se till att man inte slösar mer än nödvändigt på el, energi och byggmaterial. Regeringen ger dessutom anslag och bidrag för att installera solpaneler, på samma sätt som man får bidrag både för att köpa elbil och elcykel. Man kan även borra efter bergvärme. Även om det har högre initiala kostnader är det billigare i längden att använda den värme som finns i bergen.

Miljövänligt företagande

Som företag kan man även driva det på ett mer miljövänligt sätt. På samma sätt som man som villaägare kan se till att köpa el, värme och energi på ett miljövänligt sätt kan man som företagare se till att företaget köper in miljövänliga produkter. Ett sätt, till exempel är att hellre köpa in begagnade kontorsmöbler och i stället för att använda sig av plastmuggar och plasttallrikar, använda sådant som är begagnat.

En hållbar livsstil

Att återvinna och återanvända så mycket som det bara är möjligt är ett mer hållbart sätt att leva. Vi behöver alla tänka om när det kommer till konsumtion. Det är inte hållbart i längden att köpa-slita-och-slänga. Att tillverka nya varor och produkter kräver mycket energi. Att återanvända det som redan finns, kräver ingen energi. Idag lever varje svensk som om vi hade tillgång till 4 jordglober var, vilket inte är hållbart. Vi måste börja idag.