Den som har flytt från sitt hemland och behöver hjälp när Migrationsverket avslagit asylansökan, kan anlita en advokatbyrå i Stockholm. Staten betalar.

Att behöva fly från sitt hemland måste vara fruktansvärt. Där har man sitt liv, sin familj, sina släktingar, sin historia och sin kultur. Anledningarna till att man behöver fly kan vara många. Det kan handla om svält, politisk eller religiös förföljelse, eller annat. Oavsett vilket, så går våndan över att behöva lämna sitt land knappast att förstå för någon som inte själv har befunnit sig i samma situation.

Sen kommer man till Sverige. Förhoppningsvis blir man väl mottagen och mycket långsamt kan man börja anpassa sig till seder och bruk i den nya landet. Men ibland uppkommer tyvärr problem. Det kan till exempel vara att man får avslag från Migrationsverket på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Din advokatbyrå agerar som offentligt biträde

I en sådan situation hoppas man att någon vänlig själ tipsar den utsatte personen om att denne kan vända sig till en advokatbyrå i Stockholm. I huvudstaden finns nämligen advokater som är specialister på migrationsrätt. De vet vilka aspekter som är viktiga att lyfta gentemot Migrationsverket för att kunna få en ändring i beslutet.

Det finns till och med advokater att anlita som själva har gått igenom processen att söka uppehållstillstånd. Det finns knappast någon annan som kan ge lika bra hjälp. Men hur ska man ha råd att betala? Jo, den som söker asyl har ofta rätt till ett offentligt biträde, vilket innebär att staten betalar kostnaderna. Tänk på att tipsa om detta ifall du möter en invandrare som behöver hjälp.