Att Stockholm är en storstad som lockar många människor innebär också att det här finns ett stort behov av vård- och servicetjänster, vilket i sin tur lockar kvalificerad arbetskraft till stan. Ett exempel är tandläkare. I Stockholm och dess kranskommuner finns gott om tandläkarmottagningar, både privata och Folktandvårdens. I Bromma, som är en av Stockholms nordligaste stadsdelar, kan tandläkarna ta emot patienter inte bara från Bromma och Stockholm, utan också från grannkommunerna Solna och Sundbyberg. Avstånden till dessa kommuner är så små att de mer är att betrakta som intilliggande stadsdelar.

Kundens marknad i Bromma

Detta gör att en tandläkare i Bromma kan erbjuda bra priser. Man vet att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag för att man ska kunna konkurrera med låga priser och samtidigt kunna garantera en god kvalitet, både på tandvården och på servicen. För det gäller att kunna konkurrera både kvalitets- och prismässigt. I Bromma och i Stockholm i stort är det lätt för en patient att vända sig till någon annan mottagning nästa gång om man inte är nöjd med vården eller mottagandet.

Allt fler överger Folktandvården

I Bromma bor drygt 70 000 invånare. De flesta av dem väljer, liksom svenskarna i stort, att besöka Folktandvården för att få tandvård, kanske av gammal vana och för att det känns tryggt. Men allt fler söker sig till den privata tandvården, dels enskilda tandläkare med egen praktik, men också nyare tandvårdsbolag som startat upp flera mottagningar och konkurrerar med bra priser, kortare kötider och specialkompetens inom till exempel estetisk tandvård, implantat och till och med behandlingar med botox och fillers.

Att slippa köerna betyder mycket för många

Framför allt kötiderna är det som i förstone är det som lockar flest till att välja en privat tandläkare. Man har behov av en akut tandläkare men får inte plats hos Folktandvården, varpå man hör av sig till en privat klinik och får utmärkt service. Inte konstigt att man väljer det alternativet senare när man vill gå på en undersökning. De flesta som provar på någon privat tandvårdsmottagning upptäcker att det inte är någon större skillnad; kvaliteten på vården är lika bra, personalen är trevlig, priserna är bra. Men kötiderna är betydligt kortare, vilket gör att många fortsätter välja privattandläkare även i fortsättningen.

Gott om specialkompetens i Bromma

Är du i behov av särskild tandvård kan du vinna mycket på att försöka hitta en privat tandläkare i Bromma. Här finns mottagningar som har tandläkare inom de flesta specialområden, från tandimplantat, protetik, estetisk tandvård och mycket annat. Många mottagningar har dessutom psykologer knutna till sig, som kan hjälpa patienter med tandläkarskräck, ett problem som är lika vanligt i Stockholm som i resten av landet.

Slutligen har de flesta privata tandläkare också bra avbetalningsplaner på lån för tandvård, vilket gör att man inte behöver vara orolig för att man inte ska ha råd att fixa sina tänder. Med en privat tandläkare i Bromma slipper du kön, men får ändå professionell tandvård av högsta klass både vad gäller tandvård, service, pris och bemötande. Här finns ett exempel på en sådan: https://www.tandläkarebromma.nu.