Har man ett träd som står nära en byggnad eller något annat kanske det är dags att boka in proffs som arbetar med trädfällning i Stockholm. Ett sätt att förebygga framtida olycksfall.

Ett jätteträd stod och markerade tomtgränsen mellan paret Nilssons hus och deras grannars.

Det hade tagit sig så stora dimensioner att båda husen riskerade att hamna i vägen om trädet skulle rasa i ett oväder. Bekymret var bara hur det skulle tas ner. Förutom husen fanns garage och friggebodar som var i riskzon, och något av dem skulle hamna under trädet om man fällde det på vanligt vis. 

Paren diskuterade sinsemellan och beslutade att Nilssons skulle leta rätt på ett företag som sysslade med trädfällning.

Proffs från Stockholm tog hand om trädfällningen

Ett företag de kom i kontakt med berättade om sektionsfällning där de kapade en bit i taget för att hindra att närliggande fastigheter kom till skada. Men de ville gärna komma och ta en titt för att då bestämma vilken metod de skulle använda sig av.

Bara några veckor senare blev det ett riktigt busväder med skyfall och kraftig blåst. Paret Nilsson njöt av att inte behöva oroa sig för det stora trädet längre. Trädfällarna hade gjort ett fantastiskt jobb och klarat alla byggnaderna som fanns i närheten. 

Skulle parets katt Tusse någonsin bli sittande i ett träd lovade trädfällarna att komma till undsättning då det var en av deras andra specialiteter på företaget. Något som fick paret Nilsson att gilla dem ännu mera.