Alla fastigheter behöver trappstädning men hur mycket och hur ofta beror på var i Stockholm fastigheten ligger och hur många som dagligen besöker den.

Alla trappor blir nedsmutsade men vissa slits hårdare än andra. I fastigheter med många barn och lekytor brukar det komma in mer grus och sand, och där behövs det mer städning. Fastigheter som ligger mer centralt och har en trottoar utanför porten brukar inte behöva lika mycket. Men trappstäd i Stockholm behöver alltid utföras regelbundet eftersom det också kommer in pollen och damm i trapphus och entréer.

När du anlitar ett certifierat företag att utföra trappstädning får du städning som anpassas efter förhållandena. All städning ska resultera i en skinande ren entré och trappa och därför kommer man ut på plats för att kunna lämna en offert på det arbete som ska utföras.

Trappstädning i Stockholm utförs av utbildad personal med miljövänliga produkter

Ett rent trapphus skapar en ren inomhusmiljö i hela fastigheten vilket är gynnsamt både för byggnaden och de boende. Det behövs inte längre starka kemikalier för att skapa en ren omgivning. Därför kan man använda moderna miljövänliga städprodukter. De biologiskt nedbrytbara produkterna fungerar lika bra och förebygger dessutom allergiska reaktioner.

I ett skräddarsytt avtal om trappstädning i Stockholm ingår alltid sopning och skrubbning av alla trappor. Dessutom dammsugs och skakas entrémattor och hissen sopas och moppas. Alla ledstänger, fönster, dörrar och speglar torkas av. Behövs det ytterligare städning av exempelvis korridorer eller tvättstugor går det att beställa. Det är det som gör trappstäd i Stockholm skräddarsydd. Läs vidare om en miljövänlig trappstädning på denna hemsida: stockholmtrappstädning.se