Alla som är bosatta utanför EU måste ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket för att få arbeta i Sverige. Men det finns sätt att underlätta processen.

För att kunna ansöka om arbetstillstånd i Sverige måste man först ha blivit erbjuden ett arbete och arbetsgivaren måste ha tagit den första kontakten med Migrationsverket. Det finns regler för att erbjudandet om ett arbete i Sverige ska godkännas av Migrationsverket, och ansökan måste komma från arbetstagaren först när erbjudandet blivit klart.

En ansökan om arbetstillstånd kräver att olika dokument skickas in och har man en familj som ska flytta med måste den informationen bifogas. Handläggningstiden hos Migrationsverket kan ta upp till ett år vilket kan göra att ett arbetstillfälle hinner försvinna. Men det finns enklare sätt att göra det på. Eftersom handläggningstiden kan bli så lång har man på Migrationsverket avlastat sig genom att certifiera advokatbyråer att hantera processen.

En certifierad byrå handlägger ditt arbetstillstånd fortare

På en en advokatbyrå som blivit certifierad att hantera arbetstillstånd kan du få hjälp och råd som påskyndar processen. Genom att ha kunnig personal med bred språkkännedom kan de översätta och förklara det som behövs på bland annat persiska, ryska, azerbajdzjanska, kurdiska, turkiska, assyriska, arabiska, dari, engelska, tyska och franska.

När du anlitar en certifierad advokatbyrå kan handläggningstiden för ett arbetstillstånd förkortas till fjorton dagar, bland annat genom att du får hjälp att formulera din ansökan rätt. Alla de dokument som behövs kommer att finnas med och du behöver inte förlora tid på att komplettera din ansökan. På denna hemsida kan du läsa mer om att kontakta ett advokatbyrå som är experter på arbetstillstånd: arbetstillstånd.net