En sida om och för företag i Stockholm

Kategori: Ekonomi och företagande (sida 1 av 1)

Löneoutsourcing ger frihet

Även små företag har stor nytta av löneoutsourcing. Det ger ökad frihet från administration, tid som kan läggas på att skaffa sig nya kunder och göra affärer.

En småföretagare vill kanske främst syssla med det man lever på, alltså tjänster eller försäljning. Ofta är bokföring och löner ett nödvändigt tvång som man helst vill slippa. Många företagarfruar sliter med pappersarbete när de istället vill syssla med annat. Det är mycket mer rationellt att lämna bort dessa arbetsuppgifter till specialister.

För alla sorters företag, små som stora, har löneoutsourcing blivit en räddning för att kunna leva upp till ett lagstadgat tvång. Det förväntas att man betalar in arbetsgivaravgifter till Skatteverket på bestämda datum och personalen ska ha sina löner. Årslönerna ska också rapporteras och det finns mycket statistik som ska tas fram.

Löneoutsourcing innebär en lättnad

Med löneoutsourcing är det proffs som sköter allt detta, och de har full koll på den digitala rapporteringen, så att man snabbt får fram alla siffror. Lönerna kan bestå av månadslön, ackord, beting eller provision, och de anställda kan tillhöra olika fackförbund som har olika avtal. Dessutom kan skattetabellerna variera.

Som företagare kan man lämna bort allt detta, och det blir gjort på en bråkdel av tiden det skulle ta för någon som varken kan eller vill jobba med det. Det underlättar för företagaren att lämna bort lönerna till en extern konsultfirma. Där finns det datorer och kraftfulla program som kan hantera både små och stora volymer av information, och de har alltid personal på plats. Läs mer om outsourcing här: www.outsourcinglön.nu

Jobba som takläggare i Stockholmsområdet

I Stockholm med omnejd finns en stor efterfrågan på kunniga takläggare trots att det finns
både stora och små firmor som är verksamma. Vissa mindre firmor jobbar dock bara den
egna kommunen som Djursholm, Lidingö, Solna eller andra delar, och vissa tar på sig jobb i
hela Stockholms län. För den som vill jobba som takläggare här finns stora möjligheter att
själv styra över var och hur man vill arbeta.

Jobb och efterfrågan

I samtliga kommuner i Stockholms län finns en stor efterfrågan på kompetenta och kunniga
inom yrket. Med rätt kunskaper har man bra förutsättningar för att starta en egen firma men
vill man inte det så finns det många företag som ständigt letar nya medarbetare. Jobben är
många och yrkeskunniga inom området är få, så är man utbildad eller har lust att gå som
lärling under en period kan man med stor sannolikhet vänta sig en säker framtid.

Stort eller smått

För den som vill jobba som takläggare i någon av Stockholms kommuner, som till exempel
Djursholm eller Lidingö, finns både stora och små firmor att jobba för. Gillar man att åka runt
på olika ställen kan man med fördel jobba åt någon som tar sig an hela Stockholmsområdet
men gillar man att jobba på hemmaplan kan man välja någon som håller sig i krokarna. Då
har man dessutom alltid nära hem och slipper ta sig igenom storstaden under rusningstrafik
när arbetsdagen är slut.

Det finns flertalet stora företag med väldigt många medarbetare, precis som det finns många
små aktörer som kör helt på egen hand eller med väldigt få anställda. Vad som lämpar sig
beror mycket på hur man själv är som person, och om man föredrar att jobba i team på stora
byggen, eller ensam med mindre arbetsuppgifter.

Vad gör man?

Arbetsdagarna för den som jobbar som takläggare kan vara väldigt varierande och det kan
handla om både stora och små jobb. Vissa dagar kanske man ägnar sig åt att lägga ett helt
tak och någon annan dag är det småjobb med reparationer och underhåll som står på
schemat. Under vintern är det vanligt förekommande att man ägnar sig åt snöskottning men
så länge vädret tillåter utför man även takläggningar och reparationer även då. Det är också
vanligt att man utför olika typer av jobb tillsammans med andra hantverkare, så det finns
även sociala delar inom yrket.

Oavsett om man jobbar som takläggare i en mindre kommun som Djursholm eller Lidingö,
eller om man har hela Stockholm som arbetsplats så finns en lovande arbetsmarknad. Vill
man starta eget företag kan man styra helt och håller själv vart man vill jobba men tack vare
den stora efterfrågan finns det i regel möjlighet att styra även som anställd.

Håller Stockholm på att skapa en tandläkarkris?

Stockholm är en attraktiv stad dit många väljer att flytta. Något som bevisas dels av den bostadssituation som råder – och har pågått under en längre tid. Man har en skev situation där det inte finns bostäder nog i förhållande till den massiva inflyttning som sker dagligen. Vill Stockholm fortsätta växa på ett sunt sätt så är det här definitivt en nyckelfråga som man måste hitta svar på. Som det är idag så finns det knappt bostäder och de som finns är ofta så dyra att ingen normal inkomsttagare har råd att köpa – eller hyra dessa.

Många pekar på att en flytt till Stockholm sker då det är i den staden möjligheterna till en karriär finns. Visst, det är sant. I Stockholm finns det goda möjligheter att få arbete och avancera på karriärstegen – detta inom egentligen alla branscher och områden. Men vi tänkte försöka se saken ur ett annat perspektiv också – ett perspektiv som rör hela landet och som handlar om de problem som den pågående urbaniseringen för med sig.

Vi kan ta tandläkare som exempel. I Stockholm har man inga problem med att hitta en tandläkare. Tvärtom, där går det ungefär sexton stycken på ett dussin och om man väljer att inkludera exempelvis Solna, Bromma och Sundbyberg så innebär det ännu större möjligheter för invånarna. För, det handlar om möjligheter. https://solnadental.se/ är ett exempel.

Du kan välja tandläkare på ett annat sätt i Stockholm

Tandläkare har fri prissättning och det skapar en konkurrenssituation som en patient kan dra nytta av. I Stockholm kan man välja tandläkare utifrån priserna. I andra städer och orter kan man inte välja tandläkare överhuvudtaget. Däri ligger problemet.

För varje tandläkare som väljer att öppna en mottagning eller söka jobb i Stockholm så försvinner en specialkompetens och en livsviktig tjänst från någon annan stad. Det finns skräckexempel på där folk i Norrlands inland tvingas åka flera mil enkel väg enbart för att få hjälp med sina tänder och då dessutom till högre priser än vad motsvarande tjänst skulle kosta i Stockholm.

Det här är en sjukdom på hela samhällskroppen och den gäller allt från tandläkare, läkare, lärare, poliser, brandmän och andra viktiga yrken att bygga samhället kring. Utarmningen av glesbygden kommer att kosta pengar och skapa stora sår mellan stad och land. Därför bör man försöka hitta lösningar nu snarare än senare.

Vilka lösningar finns?

Det är en rejäl utmaning som vi står inför. Hur ska man kunna få exempelvis en ung tandläkare att bortse från Stockholm och stadens stora attraktionskraft? Man är mer än sitt yrke, det ska man komma ihåg också. Tänderna må se likadana ut i Lycksele som i Stockholm, men vad händer efter arbetet?

Det som vi tror är viktigt är att erbjuda ekonomiska fördelar och ge sådana incitament för att få viktiga yrkesgrupper att slå ner sina bopålar – om än för en kortare tid – i landets mindre orter och städer. En idé är att skriva av studieskulder. Säg att en ung tandläkare bosätter sig i Ramsele och arbetar där i fyra år. Efter dessa år så är skulden avskriven och då kan denne person flytta vidare (om hen vill) och då lämna plats för en ny tandläkare.

Ett annat alternativ är att reducera skatten för dessa yrkesgrupper. Det skulle också skapa möjligheter. Frågan är bara om Stockholm och andra rika kommuner är beredda att betala för resten av landet?

100-tal nya bostadsprojekt på gång i Storstockholm

I många år har många klagat över bostadsbristen i Stockholm. Dels finns det många som verkligen är hemlösa. Orsaken till att de är hemlösa står inte alltid att finna i att det saknas bostäder. Däremot kan det finnas andra psykiska, mentala och sociala problem som utgör grund till de människornas hemlöshet. Det stora problemet som berör alla som bor i Stockholm är att de blir allt fler, och att medelåldern bland de hemlösa kryper allt längre ner i åldrarna. Numera är det inte ovanligt att unga personer är hem- och bostadslösa. Den svenska välfärden är snart ett minne blott om inget görs för att motverka denna trend.

En bostadsmarknad i vakuum

För tillfället befinner sig bostadsmarknaden i ett vakuum. Dels vill många byggherrar bygga nya bostäder, och hittills har många velat köpa nytt, men den senaste tidens utveckling med både höjda krav på amorteringar och en snar höjning av räntor kan snabbt kyla ner köplusten av nya bostäder. Det kan i värsta fall skapa en paralyserad bostadsmarknad med många fina och nya bostäder som ingen vill ha. Det vore inte bra för Stockholmsregionen.

I vilken riktning ska Stockholm växa?

Trots de dystra framtidsutsikterna förekommer det mer än 100-tal bostadsplaner i Stockholm, som sträcker sig allt från Södertälje och Norrtälje till Sigtuna och Nykvarn. Just det faktum att Storstockholm kan komma att växa in i närliggande landskapet Sörmland hade förre statsministern Göran Persson en dröm om; att Stockholm skulle växa mot trakterna mot Nyköping. I dagsläget är det svårt att veta om hans tankar om Storstockholms tillväxt kommer att slå in, eller ej, men vi ser att Storstockholm växer åt alla håll.

Bör man bygga på höjden eller förtäta bostadsbyggena?

Hittills har vi inte sett så stora skyskrapor som har byggts på många anda håll och i andra huvudstäder. Vi har inte riktigt den traditionen att bygga så höga byggnader. Även om vi kanske hade behövt bygga på höjden i stället för att förtäta bostadshusen. Stockholm har alltid varit en huvudstad med många grönområden och parker, och vi antar att det är intentionen hos Stockholms politiker. Dock bör valet stå mellan att förtäta Stockholm och att bygga på höjden.

Stockholm har många öar att utnyttja

Nu förekommer det ingen markbrist, som det kan finns i många andra länder. I Japan bygger man nya konstgjorda öar för att möta bristen på byggbar mark. Den bristen finns inte i eller kring Stockholm. Här finns mycket mark att bearbeta och utföra markarbete i Stockholm. Läs mer, om du vill om det markarbete som kan utföras i Stockholm.

Hantverkare populära i Stockholm

Det är nästan ingen annanstans som hantverkare är så populära som i Stockholm. Det oavsett vilket sorts hantverk man väljer att syssla med. Stockholm är som de flesta vet, sätet för människor med så otroligt olika bakgrunder. Här ryms vanliga ”svennar”, invandrare från jordens alla hörn, arbetare, och tjänstemän. Här bor en del av Sveriges elit och överklass. Med tanke på den diversitet som finns i Stockholm är det många av oss som inte är särskilt duktiga och händiga. Det kan vara en orsak till att de som arbetar med hantverk är efterfrågade och de lär inte sakna arbete de närmaste 10-20 åren.

Ekonomin går som tåget – just nu

Stockholm är motorn i landet på många sätt. Därför har politikerna infört den så kallade ”Robin -Hood-skatten” som gör att Stockholm ser till att förse landsortskommuner med resurser så att människor ska kunna bo kvar i landsbygden. För huvudstaden krävs det att det finns lantbrukare och bönder som väljer att bo kvar på landsbygden. Ingen vinner på en död landsbygd. Det som händer i Stockholm brukar ge ringar på vattnet och de trender och förändringar som man ser komma till Stockholm först av allt, kommer även ut till städerna och landsorterna senare, kanske så länge som 5 år efteråt.

Hantverkare behövs i storstaden

Det byggs, renoveras och restaureras som aldrig förr. Inte något konstigt med det. Som sagt är Stockholm motorn i landet med den största aktiviteten. Det är här man väljer att bygga nya bostäder, väljer att renovera de flesta bostäderna. Det är här de flesta och största bostadsrätterna finns. Det är således här som de flesta hantverkarna behövs och efterfrågas. Det flyttar en hel busslast till huvudstaden – varje dag. Bostadsbristen är fortfarande stor. Landets byggherrar bygger i Stockholm som bäst.

Stora satsningar på infrastruktur

Stockholm växer av alla dessa anledningar. Det är här man just ny bygger ut både tågnätet, tunnelbanenätet och motorvägarna. Det är ett myller av liv varje dag. Bilismen måste ledas runt Stockholm för att inte luften ska fortsätta riskera stockholmarnas hälsa. Det är i Stockholm som flest nya bostäder, hus och radhus byggs. För huvudstadens ungdomar har bostadsbristen gjort det svårt, för att inte säga omöjligt att hitta en bostad som passar en plånbok hos en ungdom. Det är hit man ska flytta om man är ung hantverkare och vill ha arbete.

Så mycket tjänar en hantverkare

Genomsnittslönen för en målare ligger på cirka 34.000 kronor i månaden. Medellönen är något längre för till exempel snickare, som ligger på cirka 29.000 kronor. För en VVS-montör ligger genomsnittslönen på 28.000 kronor i månaden. Alla dessa löner är beräknade på att man har cirka 5-10 års erfarenhet och är mellan 25-45 år.

Bygget som ger mer jobb

Det byggs som aldrig förr i Stockholm just nu. När dåvarande statsminister Göran Persson tillfrågades om hans visioner för den alltmer och allt snabbare tillökningen av inflyttade till Storstockholm berättade han då att han såg framför sig hur Stockholm växte mot Sörmland, och att husen byggdes mot Södertälje och bortom Södertälje mot Strängnäs. Han tänkte sig, liksom i många andra länder, där storstäderna växer ihop, att Stockholm växte ihop med Nyköping eller Strängnäs, liksom Tokyo och Osaka, till exempel.

ett större Stockholm mot Strängnäs

Det var hans idéer om hur Storstockholm skulle kunna rymma fler människor. Nu ser vi inte riktigt den tillväxtakten åt just det hållet. Istället ser vi att ökningen av antalet bostäder som byggs sker i mer centrala delar av Stockholm och förtätar byggnaderna i Stockholm i stället för att växa utåt Sörmland. Det byggs numera på alltfler gröna plättar i Stockholm än utanför staden.

Ständigt större behov av bostäder

Oberoende hur tillväxten av bostäder sker, är det fortsatt stoet behov av bostäder. Samtidigt behöver infrastrukturen i Storstockholm byggas ut. Med fler stockholmare krävs fler serviceinrättningar, fler affärer och allmänna utrymmen. Därför ger en ökning av befolkningen snurr på byggandet, inte bara av bostäder utan även av andra byggnationer.

Stockholm är motorn i landet

Ett tillväxande byggande är bra för ekonomin i Stockholm, som på många sätt är motorn för resten av landet. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson gillar inte tanken på den så skallade ”Robin Hood-skatten”, där stockholmarna får betala för att människor på landsbygden ska kunna bo kvar. Ändå är det ju en win-win-situation då landsbygden ju förser storstäderna med livsmedel. Utan en levande landsbygd dör ju storstäderna.

Fler jobb med ökat byggande

Att det byggs så mycket i Stockholm ger också fler jobb som behövs i spåren av det ökade byggandet. Det måste transporteras byggmaterial, personalen behöver mer mat. Fler arkitekter krävs, liksom ingenjörer – och byggstädare. Det är inte alla som tänker på det, men även en byggarbetsplats behöver ha det städat. en byggarbetsplats blir ofta stökig, om den inte hålls städad. Överblivet byggmaterial ligger och skräpar. Framför efter att ett bygge är klart är det stort behov av någon som kommer och avlägsnar allt överblivet skräp som ett bygg genererar. Allt damm måste avlägsnas, och skräp återvinnas. Då är det bra att kunna ringa en städfirma som kommer och tar hand om allt det som behövs, som tar hand om det så att byggjobbarna kan fortsätta med bygget någon annanstans.