Även små företag har stor nytta av löneoutsourcing. Det ger ökad frihet från administration, tid som kan läggas på att skaffa sig nya kunder och göra affärer.

En småföretagare vill kanske främst syssla med det man lever på, alltså tjänster eller försäljning. Ofta är bokföring och löner ett nödvändigt tvång som man helst vill slippa. Många företagarfruar sliter med pappersarbete när de istället vill syssla med annat. Det är mycket mer rationellt att lämna bort dessa arbetsuppgifter till specialister.

För alla sorters företag, små som stora, har löneoutsourcing blivit en räddning för att kunna leva upp till ett lagstadgat tvång. Det förväntas att man betalar in arbetsgivaravgifter till Skatteverket på bestämda datum och personalen ska ha sina löner. Årslönerna ska också rapporteras och det finns mycket statistik som ska tas fram.

Löneoutsourcing innebär en lättnad

Med löneoutsourcing är det proffs som sköter allt detta, och de har full koll på den digitala rapporteringen, så att man snabbt får fram alla siffror. Lönerna kan bestå av månadslön, ackord, beting eller provision, och de anställda kan tillhöra olika fackförbund som har olika avtal. Dessutom kan skattetabellerna variera.

Som företagare kan man lämna bort allt detta, och det blir gjort på en bråkdel av tiden det skulle ta för någon som varken kan eller vill jobba med det. Det underlättar för företagaren att lämna bort lönerna till en extern konsultfirma. Där finns det datorer och kraftfulla program som kan hantera både små och stora volymer av information, och de har alltid personal på plats. Läs mer om outsourcing här: www.outsourcinglön.nu