Det byggs som aldrig förr i Stockholm just nu. När dåvarande statsminister Göran Persson tillfrågades om hans visioner för den alltmer och allt snabbare tillökningen av inflyttade till Storstockholm berättade han då att han såg framför sig hur Stockholm växte mot Sörmland, och att husen byggdes mot Södertälje och bortom Södertälje mot Strängnäs. Han tänkte sig, liksom i många andra länder, där storstäderna växer ihop, att Stockholm växte ihop med Nyköping eller Strängnäs, liksom Tokyo och Osaka, till exempel.

ett större Stockholm mot Strängnäs

Det var hans idéer om hur Storstockholm skulle kunna rymma fler människor. Nu ser vi inte riktigt den tillväxtakten åt just det hållet. Istället ser vi att ökningen av antalet bostäder som byggs sker i mer centrala delar av Stockholm och förtätar byggnaderna i Stockholm i stället för att växa utåt Sörmland. Det byggs numera på alltfler gröna plättar i Stockholm än utanför staden.

Ständigt större behov av bostäder

Oberoende hur tillväxten av bostäder sker, är det fortsatt stoet behov av bostäder. Samtidigt behöver infrastrukturen i Storstockholm byggas ut. Med fler stockholmare krävs fler serviceinrättningar, fler affärer och allmänna utrymmen. Därför ger en ökning av befolkningen snurr på byggandet, inte bara av bostäder utan även av andra byggnationer.

Stockholm är motorn i landet

Ett tillväxande byggande är bra för ekonomin i Stockholm, som på många sätt är motorn för resten av landet. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson gillar inte tanken på den så skallade ”Robin Hood-skatten”, där stockholmarna får betala för att människor på landsbygden ska kunna bo kvar. Ändå är det ju en win-win-situation då landsbygden ju förser storstäderna med livsmedel. Utan en levande landsbygd dör ju storstäderna.

Fler jobb med ökat byggande

Att det byggs så mycket i Stockholm ger också fler jobb som behövs i spåren av det ökade byggandet. Det måste transporteras byggmaterial, personalen behöver mer mat. Fler arkitekter krävs, liksom ingenjörer – och byggstädare. Det är inte alla som tänker på det, men även en byggarbetsplats behöver ha det städat. en byggarbetsplats blir ofta stökig, om den inte hålls städad. Överblivet byggmaterial ligger och skräpar. Framför efter att ett bygge är klart är det stort behov av någon som kommer och avlägsnar allt överblivet skräp som ett bygg genererar. Allt damm måste avlägsnas, och skräp återvinnas. Då är det bra att kunna ringa en städfirma som kommer och tar hand om allt det som behövs, som tar hand om det så att byggjobbarna kan fortsätta med bygget någon annanstans.