Stockholm är Sveriges överlägset största stad och det är mot den bakgrunden frågan om kvinnors säkerhet ska ställas. Det händer saker och det sker fruktansvärda dåd dagligen i Stockholm – men är det verkligen fler sådana än i andra städer, rent statistiskt?

Sanningen är den att det tidigare inte har varit någon större skillnad mellan Stockholm och andra städer vad gäller olika våldsbrott i allmänhet och brott mot kvinnor i synnerhet. En våldtäkt, en kvinnomisshandel eller något annat brott som sker av män mot kvinnor (primärt) har skett ungefär lika ofta en medelstor svensk stad som i huvudstaden.

Men, under det senaste året har en negativ trend kunnat skönjas och där kvinnor är mer utsatta. Ser man till en våldtäkt så har en ökning skett och rent procentuellt så handlar det om 14 % i ökning. Vilket ger en anmälningsgrad på sex våldtäkter om dagen i Stockholm.

Kan Stockholm bli tryggare för kvinnor?

Stockholm har blivit mer osäkert för alla. Det är inte bara kvinnor som lever farligt. Antalet skjutningar har ökat markant och som alla vet så finns det gäng som krigar med varandra – och som inte tar hänsyn till vanliga medborgare.

Vad gör staden för att minska riskerna? Här kan man se att antalet kameror ökar och där man hela tiden ser att fler investeringar i detta kommer att ske. Stockholm jobbar även aktivt med belysning och där man genom sådan kommer att ta bort de mörka platser som, av hävd, lockar till sig ljusskygga personer och där brott ofta sker. Man arbetar även aktivt med fler säkerhetsvakter som patrullerar tunnelbana, gator och torg. Stockholm ska, helt enkelt, bli en säker stad och plats igen.

Samtidigt: ser man till överfall, övergrepp och våldtäkter så sker de flesta av dessa i det egna hemmet – och av en känd gärningsman. Det stora problemet i den frågan ligger således inte per se hos Stockholm som stad. Det är en fråga som rör hela samhället och där varje man – det handlar om män som våldtar – måste rannsaka sig själv och göra en förändring.