Hur långt kan man gå i Stockholm? Bara i Stockholms innerstad finns över tusen gator, som tillsammans mäter nästan 35 mil, och räknar man med alla förorter och kranskommuner så är Stockholm ett gigantiskt gytter av sammanlänkade gator och vägar. Om man hade som projekt att ha beträtt alla Storstockholms gator innan man dog skulle man ha en hel del att göra.

Asfalt har använts i Stockholm sedan 1873 då Stora Nygatan asfalterades, men på allvar började gatunätet asfalteras först på 50-talet. Asfalteringen gjorde att gatorna höll bättre för den ständigt växande biltrafiken och den bidrog dessutom till att göra Stockholm renare. Några som har som projekt att se till att alla gator i Stockholm hålls farbara och säkra är Stockholms gatukontor, som i sin tur delegerar uppgifter till olika företag som sysslar med till exempel asfaltering.

Asfaltering i Stockholm

Men även om asfalt är ett tåligt material så har det en begränsad livslängd, och alla gator i Stockholm måste asfalteras om med jämna mellanrum. Ett företag som utför asfaltering i Stockholm kan därför räkna med att sällan stå sysslolösa. Med så många mil gator att ta hand om och underhålla, för att inte tala om de nya stadsdelar där nya gator ska anläggas, så pågår det ständigt asfaltering på flera platser samtidigt i Stockholm.

Beroende på hur trafikerad en gata är kan den behöva asfalteras om vart tionde till vart tjugonde år. Ibland kan det dock dröja längre mellan asfalteringen, eftersom många gator står i kö. En asfaltering är ett ganska stort projekt som påverkar trafiken och miljön runt gatan. En gata i Stockholm tillåts dock aldrig bli i så dåligt skick att det inte går att köra bil på den på ett säkert sätt.

Modern asfalt gör Stockholm vackert

Trots att stora delar av Stockholm är belagd med asfalt råder det fortfarande inget tvivel om att det är en av världens vackraste städer. Det säger en del om hur vana vi människor blivit vid asfalt, som från början sågs som något smutsigt och miljöfarligt. I dag hör asfalt till stadsbilden och många ser skönhet i den regnvåta asfalten en sommarkväll när ljusen från trafiken blänker i den. Asfalt har kommit att bli synonymt med storstad och tekniska framsteg. Dessutom är asfalt idag betydligt mer miljövänligt än vad många tror. Tjära har inte använts i asfalt sedan 1975, och numera är nästan all asfalt som läggs tillverkad av återvunnen asfalt.

Nästa gång du är ute och cyklar, åker buss eller kör bil i Stockholm, sänd en tacksamhetens tanke till de asfaltsläggare som oförtrutet arbetar med att hålla våra gator och vägar i skick med asfaltering och markarbeten. De hjälper Stockholm att behålla sin skönhet.