Bara i Stockholm finns det över 3.500 aktiva bostadsrättsföreningar (BRF:er) och det är snävt räknat inom Stockholms stads gränser. Runt Stockholm finns det flera stora kommuner, såsom Sundbyberg, Solna, Täby, Lidingö, Värmdö och så vidare. Man räknar i stora slängar med att minst hälften av Stockholmarna bor i en BRF. Med tanke på de tusentals BRF:er som finns i Stockholm är det desto viktigare med en rätt och riktig fastighetsförvaltning.

Finns olika slags förvaltningar

Här kan man finna förvaltningar som tar fasta på olika behov.

Teknisk förvaltning – här tänker man sig att man som förvaltare har ansvar över det tekniska underhållet; säg att man har behov av att förnya elementen som finns i BRF:en, eller behöver byta ut stammarna i BRF:en. Då är det en teknisk förvaltare som man behöver som utvärderar om och när ett sådant underhåll behövs.

Ekonomisk förvaltning – en ekonomisk förvaltning behövs egentligen hela tiden, för det löpande ekonomiska skötseln av hela BRF:en. Någon måste betala för värme, vatten, bokföra månadsavgifter som kommer in och eventuella löner som ska utbetalas till städare, snöskottare och så vidare.

Fastighetsservice eller fastighetsdrift – den praktiska skötseln av fastigheten handlar om att när bostadsrättsägare kanske har behov av service på sin kran som droppar, eller har ett element som krånglar, kan de behöva någon som kommer och ser vad som är fel på värmen eller vattnet i deras bostad.

HUr väljer man bäst förvaltning?

Det bästa är väl om man kan få all denna förvaltning i en och samma person, eller företag? Då behöver man inte hålla kontakten med olika leverantörer som förser med de olika slags förvaltningarna. I stället får en BRF hålla kontakten med en enda person, eller ett enda företag som tar hand om allt som har med BRF:ens fastighetsförvaltning att göra. Då behöver ingen i BRF:en oroa sig, utan kan lugnt räkna med att ”någon annan” tar hand om allt det där som har med den praktiska biten i BRF:en att göra. Här kan du läsa mer om fastighetsförvaltning som man kan få tag i, i Stockholm på: https://www.teek.se.