Doktorer och sjukvårdspersonal är sådana som man litar fullt ut på – av den enkla anledningen att man inte har något val; man kan inte göra en egen bedömning kring en skada eller ett sjukdomstillstånd och hitta lämpliga behandlingar eller åtgärder. Detsamma gäller tandläkare. Besöker du en tandläkare i Stockholm som en följd av att du tappat några tänder och där denne säger att du bör sätta in tandimplantat så kommer du också att göra det. Frågan är om du verkligen ska det?

Anledningen till att vi ställer den frågan är att tandläkare har en fri prissättning och att många försöker tjäna pengar som de egentligen inte skulle ha tjänat vid en mer korrekt bedömning. Det handlar om fusk och det handlar om att utnyttja det stora överläge man har på patienter i och med den egna utbildningen och sin yrkesroll.

Att du blir föreslagen och rekommenderad tandimplantat behöver dessvärre inte vara synonymt med att det är den bästa lösningen: här kan exempelvis tandproteser vara bättre just för dig och de förutsättningar du har.

Tandimplantat kräver undersökning innan

Åtta av tio tandläkare jobbar korrekt och med en tydlig inriktning som går ut på att hjälpa sina patienter. Att man vill tjäna pengar är naturligt – men det ska inte ske genom uppenbart fusk och genom att erbjuda behandlingar som inte kommer att vara till gagn för patienten.

Det är svårigheten och nackdelen med den fria prissättningen. Ett tandimplantat är dyrt för en patient och då det dessutom inte finns någon garanti på att det kommer att växa fast i käkbenet och bli en permanent lösning så kan det bli en situation där man betalar mycket pengar enbart för sveda och värk.

Det som krävs är att en omfattande undersökning sker. En tandläkare ska undersöka din käkmuskulatur – både med röntgen och på ett mer traditionellt sätt. Kallar han in specialisttandläkare så är det ännu bättre då det borgar för en mer seriös och djupgående bedömning.

Om denne tandläkare skulle ge tummen upp och säga att du är en lämplig kandidat för ett tandimplantat – ska du då gå vidare? Ja, men vi skulle dock även säga att du kan låta en annan tandläkare göra en bedömning. En undersökning och en konsultation kring tandimplantat kostar inte så mycket pengar. En andra bedömning kan vara värd sin vikt i guld sett till sparade pengar och för att undvika komplikationer.

Om den andre tandläkaren skulle säga att du absolut inte passar, att ditt käkben är för svagt och att dina tandimplantat kommer att lossna så är förmodligen detta en bedömning att lita på. Eller; det ger åtminstone en anledning att ifrågasätta den förstes motiv till varför han säger att du ska operera in dessa implantat i munnen. Vill han tjäna pengar eller sker rekommendationen på professionella grunder?

Mer info: https://www.tandimplantatstockholm.nu.