I Stockholmsregionen bor mer än två miljoner invånare, och många, för att inte säga de flesta, av dem jobbar på ett kontor. Privata företag och organisationer såväl som statliga myndigheter och utskott är alla i behov av lokaler där arbetet kan koncentreras och de anställda kan känna att de befinner sig i en miljö som engagerar, motiverar och inspirerar till arbete. Kontoren är Sveriges ekonomiska motor, det som håller tillväxten igång.

Alla trivs inte på kontor

Många trivs med att jobba på kontor, andra hatar det och tycker att det är en oinspirerande och deprimerande miljö. Hur man upplever dagarna på kontoret har så klart mycket att göra med vilket företag man arbetar åt, vad man tycker om sina medarbetare, samt förstås hur själva kontoret ser ut och fungerar.

Ett klagomål som många har är att det är för stökigt på kontoret, både vad gäller ljudnivån men också när det kommer till städning. När många människor befinner sig tillsammans på en avgränsad plats åtskilliga timmar varje dag är det förstås viktigt att man försöker hålla ordning allt eftersom för att stället inte ska förvandlas till en soptipp. Men när arbetsdag är slut är det också i princip nödvändigt att städa kontoret och göra det redo för nästa arbetsdag.

De anställda ska inte behöva städa själva

Därför har allt fler företag i Stockholm börjat anlita hjälp med kontorsstädning. Kontorsstädning är en tjänst som innefattar den grundläggande städningen av offentliga ytor som krävs för att de ska hållas rena och fräscha. Det dammsugs och torkas av och toaletter och eventuella köksytor rengörs. Vid behov tar städpersonalen hand om växter; vattnar och ansar, och putsar fönstren. Exakt vad som ska göras vid varje givet tillfälle är en fråga mellan kontoret och städfirman.

Tidigare har många företag i Stockholm försökt förmå de anställda att själva städa kontoret. Medan de visserligen har rätt att göra det enligt lag, är det sällan en bra idé. De anställda tycker antagligen att de har nog att göra med sitt vanliga jobb och anser inte att städning bör ingå i deras arbetsuppgifter. På dagens rörliga arbetsmarknad är det inte särskilt troligt att ett företag som låter sina anställda städa kontoret själva lyckas behålla sina anställda några längre perioder.

Kontorsstädning i Stockholm

Att få hjälp med kontorsstädning i Stockholm är lätt och inte särskilt dyrt, och de flesta seriösa företag med kontor i Stockholm har kontrakt med städfirmor för regelbunden kontorsstädning. Vanligtvis kommer städpersonalen två eller tre gånger i veckan efter arbetstid och gör rent kontoret. Det gör att de anställda får en hälsosam arbetsmiljö som dessutom ser ren och fräsch ut, något som hjälper till att öka trivseln och även koncentrationen och orken hos medarbetarna. I längden är det såklart bra för ett företag att ge sina anställda en ren och hälsosam arbetsmiljö, eftersom det ökar produktiviteten och därmed också företagets vinster.

Städhuset är ett av de företag i Stockholm som specialiserat sig på kontorsstädning.