Stockholmsregionen

En sida om och för företag i Stockholm

Arkiv (sida 3 av 5)

BRF i stort behov av fastighetsförvaltning i Stockholm

Bara i Stockholm finns det över 3.500 aktiva bostadsrättsföreningar (BRF:er) och det är snävt räknat inom Stockholms stads gränser. Runt Stockholm finns det flera stora kommuner, såsom Sundbyberg, Solna, Täby, Lidingö, Värmdö och så vidare. Man räknar i stora slängar med att minst hälften av Stockholmarna bor i en BRF. Med tanke på de tusentals BRF:er som finns i Stockholm är det desto viktigare med en rätt och riktig fastighetsförvaltning.

Finns olika slags förvaltningar

Här kan man finna förvaltningar som tar fasta på olika behov.

Teknisk förvaltning – här tänker man sig att man som förvaltare har ansvar över det tekniska underhållet; säg att man har behov av att förnya elementen som finns i BRF:en, eller behöver byta ut stammarna i BRF:en. Då är det en teknisk förvaltare som man behöver som utvärderar om och när ett sådant underhåll behövs.

Ekonomisk förvaltning – en ekonomisk förvaltning behövs egentligen hela tiden, för det löpande ekonomiska skötseln av hela BRF:en. Någon måste betala för värme, vatten, bokföra månadsavgifter som kommer in och eventuella löner som ska utbetalas till städare, snöskottare och så vidare.

Fastighetsservice eller fastighetsdrift – den praktiska skötseln av fastigheten handlar om att när bostadsrättsägare kanske har behov av service på sin kran som droppar, eller har ett element som krånglar, kan de behöva någon som kommer och ser vad som är fel på värmen eller vattnet i deras bostad.

HUr väljer man bäst förvaltning?

Det bästa är väl om man kan få all denna förvaltning i en och samma person, eller företag? Då behöver man inte hålla kontakten med olika leverantörer som förser med de olika slags förvaltningarna. I stället får en BRF hålla kontakten med en enda person, eller ett enda företag som tar hand om allt som har med BRF:ens fastighetsförvaltning att göra. Då behöver ingen i BRF:en oroa sig, utan kan lugnt räkna med att ”någon annan” tar hand om allt det där som har med den praktiska biten i BRF:en att göra. Här kan du läsa mer om fastighetsförvaltning som man kan få tag i, i Stockholm på: https://www.teek.se.

Vilken tandläkare väljer du för dina tandimplantat?

Doktorer och sjukvårdspersonal är sådana som man litar fullt ut på – av den enkla anledningen att man inte har något val; man kan inte göra en egen bedömning kring en skada eller ett sjukdomstillstånd och hitta lämpliga behandlingar eller åtgärder. Detsamma gäller tandläkare. Besöker du en tandläkare i Stockholm som en följd av att du tappat några tänder och där denne säger att du bör sätta in tandimplantat så kommer du också att göra det. Frågan är om du verkligen ska det?

Anledningen till att vi ställer den frågan är att tandläkare har en fri prissättning och att många försöker tjäna pengar som de egentligen inte skulle ha tjänat vid en mer korrekt bedömning. Det handlar om fusk och det handlar om att utnyttja det stora överläge man har på patienter i och med den egna utbildningen och sin yrkesroll.

Att du blir föreslagen och rekommenderad tandimplantat behöver dessvärre inte vara synonymt med att det är den bästa lösningen: här kan exempelvis tandproteser vara bättre just för dig och de förutsättningar du har.

Tandimplantat kräver undersökning innan

Åtta av tio tandläkare jobbar korrekt och med en tydlig inriktning som går ut på att hjälpa sina patienter. Att man vill tjäna pengar är naturligt – men det ska inte ske genom uppenbart fusk och genom att erbjuda behandlingar som inte kommer att vara till gagn för patienten.

Det är svårigheten och nackdelen med den fria prissättningen. Ett tandimplantat är dyrt för en patient och då det dessutom inte finns någon garanti på att det kommer att växa fast i käkbenet och bli en permanent lösning så kan det bli en situation där man betalar mycket pengar enbart för sveda och värk.

Det som krävs är att en omfattande undersökning sker. En tandläkare ska undersöka din käkmuskulatur – både med röntgen och på ett mer traditionellt sätt. Kallar han in specialisttandläkare så är det ännu bättre då det borgar för en mer seriös och djupgående bedömning.

Om denne tandläkare skulle ge tummen upp och säga att du är en lämplig kandidat för ett tandimplantat – ska du då gå vidare? Ja, men vi skulle dock även säga att du kan låta en annan tandläkare göra en bedömning. En undersökning och en konsultation kring tandimplantat kostar inte så mycket pengar. En andra bedömning kan vara värd sin vikt i guld sett till sparade pengar och för att undvika komplikationer.

Om den andre tandläkaren skulle säga att du absolut inte passar, att ditt käkben är för svagt och att dina tandimplantat kommer att lossna så är förmodligen detta en bedömning att lita på. Eller; det ger åtminstone en anledning att ifrågasätta den förstes motiv till varför han säger att du ska operera in dessa implantat i munnen. Vill han tjäna pengar eller sker rekommendationen på professionella grunder?

Mer info: https://www.tandimplantatstockholm.nu.

Köp ett renoveringsobjekt och gå med vinst

De flesta som köper ett renoveringsobjekt kanske gör det för att det är det är ett kul projekt. Andra kanske ser det som en väg till att flytta till sitt drömområde, må det vara till exempel Östermalm i Stockholm, därbostäderna är väldigt dyra.

Men det finns också de som gör det i vinstsyfte. Köper man rättobjekt i rätt läge på bostadsmarknaden – och säljer vid rätt tillfälle – finnsgoda möjligheter till att just göra vinst. Det kan till och med vara ganska stora summor som vi talar om. Kvadratmeterpriset kan rent av öka med ganska många tusenlappar.

Med det sagt kommer det givetvis med en del uppgifter och kostnader. Medan man visserligen kanske inte måste anlita en målare eller golvslipare, finns det vissa VVS-arbeten och många elarbeten som man inte får eller bör göra på egen hand. Kostnader för elektriker och rörmokare behöver ofta tas med i beräkningen.

Många väljer dock ändå att även anlita exempelvis målare ochgolvslipare, för att lägga ned en minimal arbetsinsats och fokusera på att köpaupp andra objekt. Det här kan vara särskilt aktuellt om man förvärvar flerabostäder samtidigt. Ponera att du hittar två renoveringsobjekt med potential påÖstermalm i Stockholm – det gäller då att slå till snabbt, och om läget påbostadsmarknaden är det rätta, även sälja snabbt.

Äldre objekt har si  charm

Det måste inte vara en lägenhet på Östermalm som du gör om. Det kan lika gärna vara en villa med anor långt tillbaka i tiden. Äldre objekt har ofta en särskild charm, som gör att spekulanter kan se mellan fingrarna när det gäller vissa saker. Ett exempel på det är små ytor och rum, även om hela boendet i sig är ganska stort. I en äldre, pittoresk villa kan man stå ut med lite mindre rum, eftersom objektet i sin helhet är av en särskild karaktär. Då kan det räcka med att anlita en målare och utföra enklare träarbeten för att lyfta huset rejält.

Ponera istället att en nybyggnation är planerad på samma vis – då hade det förmodligen inte sålt särskilt bra.

När man gör en renovering i vinstsyfte kan man inte ta alltför stor hänsyn till rådande trender. Ett betydligt säkrare kort är att renovera med tidlösa material och färger. Anlitar du en målare kan du rådgöra med denne angående färg. För interiören finns det gott om konsulter och designers som kan hjälpa till.

Trendiga färger kan glömmas bort fort

Anledningen är helt enkelt att material och färger som är trendiga just nu, riskerar att gå ur modet lika snabbt. Det finns gott om exempel på detta. Tidlösa material som marmor och trä samt mer neutrala färger är ett säkrare kort för den som vill renovera, sälja och sedermera också gå med vinst.Dessutom vet du inte hur fort objektet kan bli sålt till ett pris du vill ha.Det må finnas material och färger som kanske inte lär gå ur tiden jättefort,men som ändå riskerar att göra det om ett par år. Visst, har du ett objekt på till exempel Östermalm i Stockholm kan du säkerligen få det sålt när du så önskar.Men ett säkrare kort är fortfarande att arbeta tidlöst.

målareöstermalm.se är en firma som behärskar dessa frågor till fullo.

Detta gäller för Rot-avdrag

Stockholmsregionen är på många sätt en tillväxtmotor. Det är här de flesta med höga inkomster bor. Det är här de flesta hantverkare arbetar. På många sätt är ju Stockholms hela landets motor. Det är här de flesta företag har sina huvudkontor, det är här de flesta affärerna görs upp. Det är här som den mesta ekonomin och finanser växer. Därför är det inget konstigt om det är här som de flesta Rot-avdragen görs. Vad gäller egentligen när det kommer till Rot-avdrag? Kan alla göra det? Eller vilka regler är det som styr möjligheterna till att göra Rot-avdrag?

Detta gäller för giltiga Rot-avdrag

 • För att alls få göra Rot-avdrag gäller det att man kan få upp till 50.000 kronor i skattereduktion, och då gäller det att man har anlitat en hantverkare som har utfört någon form av reparation, ombyggnad och tillbyggnad.
 • Det är endast arbetet som du bekostar som du får dra av, inte materialet och inte heller resorna till och från ditt hem som hantverkarna har gjort och som de vill ha betalt för.
 • Man måste ha fyllt 18 år för att få göra ett Rot-avdrag, måste bo stadigvarande i Sverige och därmed betalar skatt i Sverige (det är ju framför allt en skattereduktion som man får med Rot-avdraget, inget insatt kapital på bankkontot).
 • Du måste äga din bostad där reparationerna har ägt rum. Det går inte att få Rot-avdrag för en hyresrätt och du måste använda fastigheten som din bostad.
 • Dessutom måste arbetet utföras på samma plats som du bor i, om arbetet måste ske i en verkstad. Måste hantverkaren utföra arbetet i en verkstad, gills det alltså inte. 
 • Det måste vara du som har betalat för arbetet, det gills inte om någon annan har betalat för det. 
 • Det är inte många som är medvetna om att den fastighet som reparationerna och till- eller utbyggnaderna som ska göras ska ske i en bostad som är äldre än 5 år.

Anlita någon med bra ekonomi

Därför är det viktigt att hantverkaren som du anlitar har all sin ekonomi i ordning. Framför allt är det viktigt att kontrollera så att hantverkaren har F-skatt, inte står i skuld till Kronofogden. Är det så att du råkar anlita en hantverkare som har ekonomiska problem är det stor risk att hon, eller han finns på plats idag men är borta i morgon. Då står du utan hantverkare och med arbetet halvvägs gjort. Det är minst lika viktigt som att hantverkare är duktig och gör ett riktigt noggrant arbete, både med underlaget och med slutfinishen. Är det så att du är på jakt efter en både duktig hantverkare, som har en målerifirma i Stockholm kan du fortsätta läsa här.

Håller Stockholm på att skapa en tandläkarkris?

Stockholm är en attraktiv stad dit många väljer att flytta. Något som bevisas dels av den bostadssituation som råder – och har pågått under en längre tid. Man har en skev situation där det inte finns bostäder nog i förhållande till den massiva inflyttning som sker dagligen. Vill Stockholm fortsätta växa på ett sunt sätt så är det här definitivt en nyckelfråga som man måste hitta svar på. Som det är idag så finns det knappt bostäder och de som finns är ofta så dyra att ingen normal inkomsttagare har råd att köpa – eller hyra dessa.

Många pekar på att en flytt till Stockholm sker då det är i den staden möjligheterna till en karriär finns. Visst, det är sant. I Stockholm finns det goda möjligheter att få arbete och avancera på karriärstegen – detta inom egentligen alla branscher och områden. Men vi tänkte försöka se saken ur ett annat perspektiv också – ett perspektiv som rör hela landet och som handlar om de problem som den pågående urbaniseringen för med sig.

Vi kan ta tandläkare som exempel. I Stockholm har man inga problem med att hitta en tandläkare. Tvärtom, där går det ungefär sexton stycken på ett dussin och om man väljer att inkludera exempelvis Solna, Bromma och Sundbyberg så innebär det ännu större möjligheter för invånarna. För, det handlar om möjligheter. https://solnadental.se/ är ett exempel.

Du kan välja tandläkare på ett annat sätt i Stockholm

Tandläkare har fri prissättning och det skapar en konkurrenssituation som en patient kan dra nytta av. I Stockholm kan man välja tandläkare utifrån priserna. I andra städer och orter kan man inte välja tandläkare överhuvudtaget. Däri ligger problemet.

För varje tandläkare som väljer att öppna en mottagning eller söka jobb i Stockholm så försvinner en specialkompetens och en livsviktig tjänst från någon annan stad. Det finns skräckexempel på där folk i Norrlands inland tvingas åka flera mil enkel väg enbart för att få hjälp med sina tänder och då dessutom till högre priser än vad motsvarande tjänst skulle kosta i Stockholm.

Det här är en sjukdom på hela samhällskroppen och den gäller allt från tandläkare, läkare, lärare, poliser, brandmän och andra viktiga yrken att bygga samhället kring. Utarmningen av glesbygden kommer att kosta pengar och skapa stora sår mellan stad och land. Därför bör man försöka hitta lösningar nu snarare än senare.

Vilka lösningar finns?

Det är en rejäl utmaning som vi står inför. Hur ska man kunna få exempelvis en ung tandläkare att bortse från Stockholm och stadens stora attraktionskraft? Man är mer än sitt yrke, det ska man komma ihåg också. Tänderna må se likadana ut i Lycksele som i Stockholm, men vad händer efter arbetet?

Det som vi tror är viktigt är att erbjuda ekonomiska fördelar och ge sådana incitament för att få viktiga yrkesgrupper att slå ner sina bopålar – om än för en kortare tid – i landets mindre orter och städer. En idé är att skriva av studieskulder. Säg att en ung tandläkare bosätter sig i Ramsele och arbetar där i fyra år. Efter dessa år så är skulden avskriven och då kan denne person flytta vidare (om hen vill) och då lämna plats för en ny tandläkare.

Ett annat alternativ är att reducera skatten för dessa yrkesgrupper. Det skulle också skapa möjligheter. Frågan är bara om Stockholm och andra rika kommuner är beredda att betala för resten av landet?

Möbler ska handlas i Stockholm

Är du ute efter möbler som avviker lite från det gamla vanliga är det till Stockholm du ska bege dig. Ingen annanstans i Sverige finns en sådan efterfrågan på designmöbler och annorlunda bohag som i Stockholm, och det är befolkningsmängden som gör att även små udda affärer kan gå runt i Stockholms innerstad. Visst har Stockholm sina Ikea och sina Mio, och det är väl även här de flesta Stockholmare handlar möbler och inredning, men det finns tillräckligt många som våga söka sig utanför de snävaste ramarna vad gäller inredning för att även de små detaljhandlarna ska få plats.

Här finns allt för såväl novisen som den kräsne

Det finns en möbelaffär i Stockholm för varje smak. Vare sig du är professor i heminredning eller vill köpa dina första köksstolar till nya studentlyan kan du i Stockholm hitta det du söker (och det du inte visste att du sökte) genom att botanisera bland Stockholms möbelaffärer. Det finns spännande möbelaffärer i alla stadsdelar i Stockholm, och även i närförorterna. De säkraste korten är Södermalm och Vasastan. Dessa stadsdelar har ett digert utbud av möbel- och inredningsaffärer som säljer nya designmöbler och annan inredning, och här finns dessutom en rad mer nischade butiker för exempelvis lampor, mattor, tavlor och så vidare. Självklart hittar du också här en uppsjö antikaffärer som har pärlor från alla stilepoker. Perfekt för dig som gillar att blanda gammalt och nytt.

Upptäck dig själv i en möbelaffär

Bor du i en liten stad där det bara finns någon enstaka möbelaffär och har svårt att hitta din egen stil? Kom till Stockholm och upptäck vad du gillar! Varför inte ägna ett par dagar åt att strosa runt i Stockholm och titta på möbler från hela världen. Varva med att ta en tur till Djurgården, fika på mysiga caféer i Gamla Stan eller gå på fotboll. Ett fint sätt att upptäcka Stockholm. Vill du hinna med att besöka samtliga möbelaffärer i Stockholm får du dock räkna med att det blir en veckas heltidsjobb. Det finns helt enkelt otroligt mycket att se.

Priset är inte allt

Det är klart att exklusiva designmöbler i liten upplaga kostar mer än Ikeamöbler. Men är priset det enda som ska styra hur våra hem ser ut? En riktigt vacker möbel är en investering, dels rent ekonomiskt, men också en investering i skönhet och livskvalitet. En vacker möbel har dessutom förmågan att sprida glans över resten av bostaden, så ibland kan det räcka med ett vackert soffbord eller en fin fåtölj för att ge ett rum en känsla av stil och klass. Nästan ingen har råd med enbart designmöbler, men många har råd med någon enstaka.

Låt detaljerna tala

I Stockholm finns också en rad butiker för accessoarer som gardiner, hushållsartiklar, prydnadsföremål och mycket annat, allt med samma samlade bredd som stans möbelaffärer visar upp. Små detaljer kan verkligen förhöja intrycket av en lägenhet, så här finns mycket att upptäcka.

Kom till Stockholm

Ta en tur till Stockholm och hitta din personliga favorit bland stans möbelaffärer. Det är enkelt att köpa möbler i Stockholm, och du kan alltid få dem fraktade hem till dörren, ofta till ett billigt pris. Allt måste inte kånkas ut till bilen i platta paket, utan vissa saker tål att man väljer med hjärtat och verkligen unnar sig något extra, något som ger livet färg och höjer vardagen till fest. Chansen är stor att du får en sådan upplevelse i en möbelaffär i Stockholm näst gång du kommer hit. Här kan du läsa mer om möbelaffärer i Stockholm på: https://www.gad.se.

Gör ett aktivt val av catering i Stockholm

Catering har efter några år i dvala åter blivit en tjänst att räkna med i Stockholm. Dvalan i fråga kom heller inte av någon slump; faktum var att de aktörer som fanns inte var särskilt bra och hade man provat en så hade man också provat nästan alla. Det hela kunde mer påminna om en mobil skolservering än om en tjänst med mat och service i centrum. Dessutom till förhållandevis dyra kostnader.

Idag så har emellertid nya aktörer inom catering tagit sig in på marknaden i Stockholm och ersatt de gamla, trötta företagen som tidigare fanns. De företag inom catering i Stockholm som är kvar; de är också kvar av en anledning som ligger i att de alltid erbjudit en service utöver det vanliga och där både mat och servering varit av högsta klass.

Det här får du som kund ut av catering

Vad är nytt då och hur ska man få en skeptiker att omvärdera sina misstankar – ibland välgrundade sådana – om catering? Vi ger några talande punkter:

 • Kärlek till mat. Som kund så förväntar man sig en upplevelse då man beställer catering. På samma sätt som man besöker en restaurang så gör man det av anledningen att man vill serverad, uppassad och för att känna sig speciell. Man vill heller inte få maträtter som man känner att man själv skulle kunna tillaga på ett bättre sätt i hemmet. Samma sak gäller catering: man köper en upplevelse, skillnaden ligger i att man gör det till ett större sällskap. Kärleken till mat är därför talande; man ska ha kockar och serveringspersonal som verkligen älskar sitt yrke och som brinner för uppgiften. Man skulle kunna förenkla detta genom att säga följande: ett bra företag inom catering serverar den mat som de själva skulle vilja bli serverade. Oavsett om det handlar om en 3-rättersmeny, om snittar eller om en större buffé.
 • Miljötänk. Det är något som ligger extra rätt i en tid där vi har ett klimathot hängande över oss och där varje åtgärd – hur liten den än må vara – har effekt. Ett företag inom catering som fokuserar på en genomtänkt vegetarisk meny eller där allt kött är ekologiskt är att föredra. Dessutom så blir detta godare.
 • Säsongens smaker. Ser en meny likadan ut i januari som i oktober så är det inte ett tecken på att du beställer rena klassiker – det är snarare ett tecken på stagnation och på lathet. I Sverige har vi spännande smaker efter säsong och bra restauranger/catering har fantasi nog att jobba med dessa som bas. Kanske en mustig svampsoppa i slutet av september skulle smaka? En äppelpaj till efterrätt eller varför inte en vårbuffé där du välkomnar den annalkande sommaren genom att äta sparris, vårprimörer, rödkålssallad, fänkål och vårkyckling marinerad i fräsch citron?
 • Service och dryck. Visst kan det vara gott att avnjuta ett glas vin, en kall öl eller lite bubbel till maten? Frågan är om det måste vara alkoholfri vid catering? Det behöver den inte; företaget man anlitar kan söka serveringstillstånd – kostar omkring 900 kronor – för ett sällskap. På köpet får man då också en expertis kring alkohol och kring vilken dryck som bäst avnjuts till vilken maträtt – något som ytterligare förhöjer njutningen.

Många bagerier i Stockholm

Det finns många bra bagerier i Stockholm. Vilket som är bäst är svårt att svara på. Allt beror ju på vilken smak man har och vilka kriterier man går efter. Ska man utse något som de som är duktiga bagarna från de i mängden kan det vara bra att ställa upp några viktiga kriterier. Vissa av dem är så självklara, så man kanske inte tänker på det. Inte desto mindre listar vi dem här.

1. Bakar allt själva

Att ett bageri ska baka allt själva är väl ändå självklart, men vi anser att det är lika viktigt att ett konditori värt namnet gör det samma. Här nämner vi några av dem som vi vet bakar allt själva. Dessa är till exempel Thelins konditori, Gateau, Vetekatten, Sturekatten, Fazer bageri, Delselius konditori och bageri, Le Violon Dingue, Bageriet Kringlan, konditori Ritorno, Rosendals trädgård, Cake Kraft Mari Milo, Bullens bageri och konditori, Sockerbagaren R Anderson,  Bageriet Bulleboden, Söderby bageri, Gunnarsons Specialkonditori, Älvsjö konditori och bageri och många, många fler.

2. Använder högklassiga råvaror som är ekologiska

Att ett bageri ska använda råvaror av högsta kvalitet är mycket viktigt för slutresultatet. Och här kommer allt fler (hoppas vi) konsumenter att efterfråga ingredienser som har framställts på ett så skonsamt sätt som det bara är möjligt; nämligen med hänsyn till djuren. Vem vill dricka mjölk från en ko som aldrig någonsin har fått vara ute i det fria, rusa och hoppa på en svensk äng? Eller äta ägg från en stackars höna som aldrig har fått pröva sina vingar utomhus och fri att kunna flyga om de så vill och picka bland frön utomhus och i det fria? Vem vill äta sitt bröd från mjöl som har besprutats med starka gifter? Här tar vi för givet att man vill konsumera produkter som är ekologiska och som har tillverkats med hänsyn till miljön och som är nyttiga för konsumenterna också.

3. Är bakat med kärlek

Detta är ingen reklamslogan, som Pågens egen slogan för alla sina bröd. Här menar vi verkligen med kärlek, på så sätt att man som företag har tagit hänsyn till  personalen och har en human företagskultur och förstår människors livsvillkor. Alltså som erbjuder sina anställda kollektivavtal, som gör att personalen mår bra; får sjukersättning när de så behöver, får pension när de har arbetat ett helt liv, och får en lön som de klarar sig på.

Vilka gröna jobb finns det?

Det finns något visst med att jobba i naturen, och med den. Många lockas till att exempelvis jobba på en trädgårdsanläggning, med skogsarbete eller som djurskötare. Gemensamt för många av jobben är att de inte kräver någon högre utbildning (även om så ibland kan vara fallet). Trots det får lönerna generellt anses vara helt okej – inte minst med tanke på att man inte har många hundra tusen kronor i studieskuld att betala av. 

Men vilka gröna jobb finns det egentligen? Vi har tittat på en jobbportal som samlar jobbannonser inom djur och natur. Vi tittar på vilka kompetenser som eftersöks mest, och vad som krävs för att inleda en karriär inom området. Arbetsgivarna vi tittar på finns i Stockholm (slumpvist utvalt), men det finns garanterat öppningar över hela landet. 

Skogsarbetare

Den första jobbannonsen i Stockholm vi ser är från en arbetsgivare som söker hjälp med att röja i ungskog. Närmare bestämt är det ungefär 25 hektar som ska genomarbetas, och då främst ungbjörk. Arbetsgivaren har som krav att man har tidigare erfarenhet av röjningsarbeten i ungskog. Även körkort och bil ställs som krav, eftersom arbetsplatsen ligger ”ensidigt” till. 

Mark- och trädgårdsanläggning

En annan arbetsgivare i Stockholm söker efter någon som vill jobba med mark- och trädgårdsanläggning. Företaget arbetar med ”underhåll samt skötsel av anläggning, mark, utemiljöer och med andra trädgårdsnära tjänster, såsom skötselplaner, projekteringar och konsultation”. De är verksamma i hela Stockholms län – från söder till norr. 

Precis som i jobbannonsen ovan är körkort ett krav för den som vill jobba med trädgårdsanläggning. Åtminstone hos den här arbetsgivaren. De skriver att tidigare erfarenhet av jobb som innefattar dränering, eller om man har maskinkunskap, är mycket meriterande. Samtidigt poängterar de att stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Parkarbetare

I Stockholm finns många parker, och kanske är det inte särskilt anmärkningsvärt att det också finns många annonser om parkarbete. Den här annonsen handlar om uppdrag att sköta parker främst kring Solna-området. Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat lövblåsning, snöskottning, häckklippning och ogräsrensning. Annonsen efterfrågare någon som kan arbeta heltid fram till hösten. Därefter finns chans till förlängning, om båda parter anser att arbetet har gått bra fram till dess. 

Som i övriga annonser som listas här, är B-körkort ett krav. Detta eftersom en skåpbil (och ibland släp) kommer att användas mycket i tjänsten. Vidare skriver de att man ska vara i god fysisk form och att man kan tala svenska obehindrat. 

Hundfrisör

En annan arbetsgivare i Stockholm söker efter hundfrisörer. Krav är att man har tidigare erfarenhet av att trimma och klippa hundar, och meriterande är om man även har erfarenhet av katter. Arbetsgivaren är en djurbutik i Upplands Väsby som redan har tre hundfrisörer, men som alltså söker efter en till. Här kan du läsa mer om trädgårdsanläggningar i Stockholm.

100-tal nya bostadsprojekt på gång i Storstockholm

I många år har många klagat över bostadsbristen i Stockholm. Dels finns det många som verkligen är hemlösa. Orsaken till att de är hemlösa står inte alltid att finna i att det saknas bostäder. Däremot kan det finnas andra psykiska, mentala och sociala problem som utgör grund till de människornas hemlöshet. Det stora problemet som berör alla som bor i Stockholm är att de blir allt fler, och att medelåldern bland de hemlösa kryper allt längre ner i åldrarna. Numera är det inte ovanligt att unga personer är hem- och bostadslösa. Den svenska välfärden är snart ett minne blott om inget görs för att motverka denna trend.

En bostadsmarknad i vakuum

För tillfället befinner sig bostadsmarknaden i ett vakuum. Dels vill många byggherrar bygga nya bostäder, och hittills har många velat köpa nytt, men den senaste tidens utveckling med både höjda krav på amorteringar och en snar höjning av räntor kan snabbt kyla ner köplusten av nya bostäder. Det kan i värsta fall skapa en paralyserad bostadsmarknad med många fina och nya bostäder som ingen vill ha. Det vore inte bra för Stockholmsregionen.

I vilken riktning ska Stockholm växa?

Trots de dystra framtidsutsikterna förekommer det mer än 100-tal bostadsplaner i Stockholm, som sträcker sig allt från Södertälje och Norrtälje till Sigtuna och Nykvarn. Just det faktum att Storstockholm kan komma att växa in i närliggande landskapet Sörmland hade förre statsministern Göran Persson en dröm om; att Stockholm skulle växa mot trakterna mot Nyköping. I dagsläget är det svårt att veta om hans tankar om Storstockholms tillväxt kommer att slå in, eller ej, men vi ser att Storstockholm växer åt alla håll.

Bör man bygga på höjden eller förtäta bostadsbyggena?

Hittills har vi inte sett så stora skyskrapor som har byggts på många anda håll och i andra huvudstäder. Vi har inte riktigt den traditionen att bygga så höga byggnader. Även om vi kanske hade behövt bygga på höjden i stället för att förtäta bostadshusen. Stockholm har alltid varit en huvudstad med många grönområden och parker, och vi antar att det är intentionen hos Stockholms politiker. Dock bör valet stå mellan att förtäta Stockholm och att bygga på höjden.

Stockholm har många öar att utnyttja

Nu förekommer det ingen markbrist, som det kan finns i många andra länder. I Japan bygger man nya konstgjorda öar för att möta bristen på byggbar mark. Den bristen finns inte i eller kring Stockholm. Här finns mycket mark att bearbeta och utföra markarbete i Stockholm. Läs mer, om du vill om det markarbete som kan utföras i Stockholm.